Lange termijn L&D-trends in zorgorganisaties

Ontdek alle trends

Ben je benieuwd naar alle resultaten van de Learning & Development monitor?

Verantwoording onderzoek

De Studytube Learning & Development Monitor 2022 is een kwantitatief onderzoek van Noordhoff en Studytube, uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction. De dataverzameling vond plaats tussen 20 september en 11 oktober 2021.

Cure vertaalt L&D-strategie beter in doelstellingen dan care

Het grootste deel (70%) van de organisaties in de sector Zorg en Welzijn heeft een duidelijke Learning & Development-strategie. Maar een goede strategie heeft concrete doelstellingen nodig. Een kwart geeft aan geen strategie te kunnen ontdekken.

Zorgorganisaties scoren 6,9 op factor 'lerende organisatie'

Slechts een derde van de HR-professionals is tevreden over de hoeveelheid aandacht die in hun organisatie wordt besteed aan leren en ontwikkelen. Ze geven gemiddeld een magere 6,9 voor de mate waarin het een ‘lerende organisatie’ is.

Persoonlijke L&D-potjes voor zorgmedewerkers zijn schaars

In slechts 15% van de zorgorganisaties hebben medewerkers een persoonlijk budget voor leren en ontwikkelen. Bij cure-organisaties kunnen medewerkers vaker gebruikmaken van een teambudget (41%), bij care is er vaker een algemeen potje beschikbaar (40%).

Zorgmedewerkers kunnen eigen regie-kansen niet altijd verzilveren

De helft van de HR-professionals in de zorg vindt dat medewerkers te weinig gebruik maken van de L&D-mogelijkheden die de organisatie hen biedt. Bij care-organisaties is dit geluid nog iets sterker dan bij cure. De oorzaken zijn divers en liggen lang niet altijd bij de medewerker zelf.

Digitale en sociale vaardigheden in de praktijk

In 2022 zullen de kerncompetenties sociale vaardigheden en digitale vaardigheden belangrijker worden in de zorg. Hoe kijken HR- en L&D-managers van zorginstellingen hier tegenaan? We vroegen het aan Gelre ziekenhuizen en VVT-instelling Joris Zorg).

L&D-beleid in overbelaste zorg richt zich op behoud medewerkers

Het vasthouden van medewerkers is voor HR-professionals de belangrijkste overweging om in te zetten op leren en ontwikkelen. Maar liefst 72% geeft deze strategische reden een plek in de top 3. Goed werkgeverschap scoort met 58% zilver.